تأییدیه فدراسیون بین‌المللی کوچینگ (ICF)

تأییدیه فدراسیون بین‌المللی کوچینگ

تأییدیه کوچینگ ICF یک مدرک بین‌المللی شناخته شده است که توسط فدراسیون بین‌المللی کوچینگ داده می‌شود

فدراسیون بین‌المللی کوچینگ مجموعه ای پیشرو و بزرگترین انجمن از نظر تعداد اعضا در جهان است

برای تضمین جدی بودن و حرفه‌ای‌گری افراد در حوزه کوچینگ، آن‌ها در مورد یادگیری و درک ۱۱ صلاحیت سنجیده و اعتبارسنجی می‌شوند و در ۳ سطح تخصص دسته‌بندی می‌شوند:
 • مدرک کوچ همراه (ACC)، که یعنی فرد یک دوره با گواهی ACSTH یا ACTP در سطح ACC گذرانده است و در آن دوره مطابقت صلاحیت‌های او با استاندارد ICF‌ بررسی و تأیید شده است و ۱۰۰ ساعت هم به صورت عملی کوچ کرده است.
 • مدرک کوچ حرفه‌ای (PCC)، که یعنی فرد یک دوره با گواهی ACSTH یا ACTP در سطح PCC گذرانده است و در آن دوره انطباق صلاحیت‌های او با استاندارد ICF‌ بررسی و تأیید شده است و ۵۰۰ ساعت هم به صورت عملی کوچ کرده است.
 • مدرک کوچ خبره (MCC)، که یعنی فرد یک دوره هم‌سطح و مورد‌ تأیید دیگر را گذرانده است و ۲۵۰۰ ساعت هم به صورت عملی کوچ کرده است.

باید یادآوری شود که سنجش نهایی برای صدور مدرک تأییدیه توسط خود فدراسیون بین‌المللی کوچینگ انجام می‌شود. این سنجش، یک آزمون چند گزینه‌ای (CKA) است که ۱۱ صلاحیت فرد را می‌سنجد. برای قبولی در آزمون باید به ۷۰ درصد سوالات جواب درست داد.

یازده صلاحیت کوچ طبق استاندارد فدراسیون بین‌المللی کوچینگ

۱ احترام به دستورالعمل‌های اخلاقی و استانداردهای حرفه‌ای.
۲ایجاد یک قرارداد کوچینگ: درک آنچه مورد نیاز است و توافق با مراجع جدید بر سر روند و رابطه کوچینگ.
۳ایجاد جوی از اعتماد و احترام متقابل.
۴ ایجاد یک رابطه خودانگیخته با مراجع از طریق ارتباط گشوده، منعطف و اطمینان‌بخش.
۵ گوش کردن دقیق به آنچه گفته می‌شود و آنچه گفته نمی‌شود و تشویق مراجع به ابراز خود.
۶پرسیدن سوالات مرتبط که اطلاعات ضروری را آشکار نماید.
۷ انجام ارتباط مستقیم و غیر مستقیم.
۸توانایی یکپارچه‌سازی دقیق و بررسی چندین منبع اطلاعاتی و ارائه پیشنهاداتی که به مراجع کمک می‌کند به اهداف تعیین شده‌اش برسد.
۹با هم ایجاد کردن فرصت‌هایی برای یادگیری مستمر در جلسات کوچینگ و موقعیت‌های روزمره، به نحوی که اقدامات جدیدی انجام پذیرد که نتایج مطلوب را تولید نماید.
۱۰برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری
۱۱توانایی تمرکز برآنچه برای مراجع مهم است و اجازه دادن که او مسئولیت اقداماتش را قبول کند.

موارد مورد نیاز برای کسب مدرک ACC

دو مسیر درخواست برای انتخاب مدرک کوچ همراه (ACC) وجود دارد.

ACC از مسیر ACTP

 • تکمیل یک دوره کامل آموزش کوچینگ ACTP (ICF Accredited Coach Training Program) مورد تأیید ICF.
 • حداقل ۱۰۰ ساعت تجربه کوچینگ با ۸ مراجع (دریافت ۷۵% حق الزحمه) از زمان آغاز آموزش ویژه کوچینگ
 • حداقل ۲۵ ساعت از این تجربه کوچینگ باید ۱۸ ماه قبل از ارسال درخواست گواهینامه انجام شده باشد.
 • شرکت در آزمون بررسی دانش کوچینگ(CKA) و دادن پاسخ صحیح به حداقل ۷۰ درصد از سؤالات.

ACC از مسیر ACSTH

 • حداقل ۶۰ ساعت آموزش ویژه کوچینگ از طریق دوره‌های ACTP یا ACSTH.
 • 10 ساعت منتور کوچینگ.
 • منتور کوچ شما باید یک کوچ ACC باشد که یک دوره کامل از تأییدیه خود را (از طریق تمدید)، PCC یا MCC در وضعیت مطلوبی به پایان رسانده باشد.
 • حداقل ۱۰۰ ساعت تجربه کوچینگ (دریافت ۷۵% حق الزحمه) با ۸ مراجع از زمان آغاز آموزش ویژه کوچینگ
 • حداقل ۲۵ ساعت از این ساعت‌ها باید ۱۸ ماه قبل از ارسال درخواست صدور گواهینامه انجام شده باشد.
 • ارزیابی عملکرد (ضبط صدا و نسخه نوشته شده از جلسات کوچینگ که با درخواست شما آپلود می‌شود)
 • شرکت در آزمون بررسی دانش کوچینگ(CKA) و دادن پاسخ صحیح به حداقل ۷۰ درصد از سؤالات.

موارد مورد نیاز برای کسب مدرک PCC

دو مسیر درخواست برای انتخاب PCC (کوچ حرفه‌ای) وجود دارد.

PCC از مسیر ACTP

 • تکمیل یک دوره کامل آموزش کوچینگ ACTP (ICF Accredited Coach Training Program) مورد تأیید ICF.
 • داشتن حداقل ۵۰۰ ساعت تجربه کوچینگ با حداقل ۲۵ نفر (که ٪۷۵ از ساعات با پرداخت حق الزحمه باشد) از آغاز شروع آموزش کوچینگ.
 • حداقل ۲۵ ساعت از ۵۰۰ ساعت کوچینگ در ۱۸ ماه قبل یا زودتر، از زمان درخواست صدور گواهینامه انجام شده باشد.
 • شرکت در آزمون بررسی دانش کوچینگ (Coach Knowledge Assessment (CKA)) و دادن پاسخ صحیح به حداقل ۷۰ درصد از سؤالات.

PCC از مسیر ACSTH

 • حداقل ۱۲۵ ساعت آموزش ویژه کوچینگ از طریق دوره‌ی ACTP و ACSTH
 • 10 ساعت منتورکوچینگ.
 • حداقل ۵۰۰ ساعت تجربه کوچینگ (دریافت حق الزحمه ۴۵۰ ساعت) با حداقل ۲۵ مراجع از زمان آغاز آموزش ویژه کوچینگ. حداقل ۵۰ ساعت از این ساعت ها باید ۱۸ ماه قبل از ارسال درخواست اعتبارنامه باشد.
 • ارزیابی عملکرد (ضبط صدا و نسخه نوشته شده از جلسه‌ی کوچینگ که با درخواست شما آپلود می‌شود).
 • شرکت در آزمون بررسی دانش کوچینگ (Coach Knowledge Assessment (CKA)) و دادن پاسخ صحیح به حداقل ۷۰ درصد از سؤالات.

موارد مورد نیاز برای کسب مدرک MCC

 • ۲۰۰ ساعت آموزش کوچینگ
 • برخوردار شدن از ۱۰ ساعت منتورینگ در حداقل سه ماه. منتور شما باید مدرک MCC داشته باشد. ضمناً منتورینگ در این مرحله مانند منتورینگ‌های لازم برای مدارک قبلی نیست.
 • داشتن حداقل ۲۵۰۰ ساعت تجربه انجام کوچینگ بعد از شروع آموزش خود که برای ۲۲۵۰ ساعت آن جبران خدمت (پرداخت هزینه) انجام شده باشد. تجربه کوچینگ مذکور حداقل با ۳۵ نفر به عنوان مراجع انجام شده باشد.
 • بررسی عملکرد با دو جلسه کوچینگ ضبط شده که متن آن نیز پیاده شده باشد.
 • داشتن مدرک PCC یا در حال اخذ آن بودن.
 • در صورتی که برای مدارک پیشین امتحان داده نشده باشد؛ شرکت در آزمون بررسی دانش کوچینگ (Coach Knowledge Assessment (CKA)) و دادن پاسخ صحیح به حداقل ۷۰ درصد از سؤالات.