منتورینگ و سوپرویژن

منتورینگ و سوپرویژن

کوچینگ ویز ایران، منتورینگ (Mentoring) و سوپرویژن (Supervision) را برای همراهی از عملکرد و پاسچر کوچ‌ها ارائه می‌دهد. این دو نوع همراهی، کوچ‌ها را قادر می‌سازد درک خود از یازده صلاحیت حرفه ای کوچینگ که بخشی از فرآیند گرفتن تأییدیه مدارک کوچینگ نیز هست را بهبود دهند. ضمناً کوچ‌ها را در مواجهه با موارد و مشکلاتی که در کارشان به‌ وجود می‌آید همراهی می‌کند.

تفاوت بین منتورینگ و سوپرویژن

منتورینگ همراهی کوچ با یک منتور است که می‌تواند صلاحیت‌‌های کوچ را بهبود و توسعه بدهد. منتورینگ فدراسیون بین‌المللی کوچینگ بر 8 شایستگی یک کوچ تمرکز دارد.
سوپرویژن، همراهی کوچ با یک سوپروایزر است تا بتواند براساس آنچه کوچ از تعاملاتش با مراجعان خود گزارش می‌کند، برای یادگیری به سود کوچ و مراجعانش نقش موثری ایفا کند.
در کوچینگ ویز ایران، منتورها و سوپروایزرها، خود، کوچ‌هایی هستند که تأییدیه فدراسیون بین‌المللی کوچینگ را حداقل در سطح PCC دارند. به‌ این ترتیب شما می‌توانید با آن‌ها در مورد اهدافی که خودتان در ارتباط با عملکرد کوچینگی خود، انتخاب کرده‌اید کار کنید.

برای منتورینگ

اخلاق کوچ

پیشرفت مداوم در مهارت‌های کوچ (8مهارت ICF)

هدف گرفتن گواهینامه

تکنیک‌ها و ابزارهای کوچ

 

 

 

برای سوپرویژن

حرفه کوچ

پاسچر کوچ

سبک کوچینگ

ایجاد تفکر نوآور برای کوچ به ویژه مواردی که برایش مشکل ایجاد می‌شود.

مسائل شخصی کوچ، که با مسائل مراجعانی که آن‌ها را همراهی می‌کند، طنین انداز است.

بلوغ شخصی و حرفه‌ای کوچ

اهمیت سوپرویژن در حرفه کوچینگ

مانند هر کوچینگی، گسترده‌ کردن چشم‌انداز با تکیه بر دیدگاه‌های جدید و گوش کردن با حضور و نگاه بیرونی به شما کمک می‌کند:

• از سطح دیگری آنچه در رابطه با مراجع در حال رخ دادن است را ببینید (انتقال و انتقال متقابل) 

• از نقاط کور خود فراتر بروید. نقاط کور را از سر راه خود بردارید در رانندگی ایمن تری در جاده کوچینگ داشته باشید.• خود را در موقعیت متا (META) نگه دارید که برای ایجاد فضاهایی که منجر به راه‌حل‌های خلاقانه می‌شوند مفید است.

    مراجع چون خودش «کوچ» است، کلید‌هایی برای درک آنچه در جلسه اتفاق می‌افتد در دست دارد و آن کلیدها چشم‌اندازهای تازه‌ای باز خواهد کرد برای بروز آگاهی‌ها جدید.

    روند منتورینگ و سوپرویژن

    در دوره آموزشی ۳ ساعت منتورینگ فردی و ۷ ساعت منتورینگ گروهی ارائه می‌شود، تا به شما کمک می‌کند صلاحیت‌های خود را تا جایی که ممکن است با هدف کسب تأییدیه PCC یکپارچه نمایید. بعد از دوره آموزشی، منتورینگ می‌تواند به توسعه صلاحیت‌های شما کمک کند و به‌ علاوه اینکه امتیاز نگهداری تأییدیه (CCE) خود را که از طریق اقدامات آموزشی که از این طریق انجام می دهید به ‌دست آورید. امتیاز نگهداری تأییدیه (CCEU) برای این‌که نشان دهد شما همچنان روند یادگیری را ادامه می‌دهید ضروری است.

    سوپرویژن کوچ ، این امکان را به شما می‌دهد که در اولین کوچینگ‌های حرفه‌ای و اولین پرسش‌هایی که با آن‌ها مواجه می‌شوید همراهی شوید: در مورد مشروع و قانونی بودن کارتان، موضوعات اقتصادی کسب و کار کوچینگی‌تان و مسائل‌تان با پول و اولین کوچینگی که در ارتباط با مسائل شخصی شما طنین انداز می‌شود.
    منتورینگ و کوچینگ در جلسات حضوری یا مجازی، فردی یا جمعی، با منتور یا سوپروایزر انجام می‌گیرد.