تأییدیه فدراسیون بین‌المللی کوچینگ

تأییدیه فدراسیون بین‌المللی کوچینگ

فدراسیون بین‌المللی کوچینگ مجموعه ای پیشرو و بزرگترین انجمن از نظر تعداد اعضا در جهان است

برای تضمین جدی بودن و حرفه‌ای‌گری افراد در حوزه کوچینگ، آن‌ها در مورد یادگیری و درک ۸ صلاحیت سنجیده و اعتبارسنجی می‌شوند و در ۳ سطح تخصص دسته‌بندی می‌شوند:

  • مدرک کوچ همراه (ACC)، که یعنی فرد یک دوره با گواهی ACSTH یا ACTP در سطح ACC گذرانده است و در آن دوره مطابقت صلاحیت‌های او با استاندارد ICF‌ بررسی و تأیید شده است و ۱۰۰ ساعت هم به صورت عملی کوچ کرده است.
  • مدرک کوچ حرفه‌ای (PCC)، که یعنی فرد یک دوره با گواهی ACSTH یا ACTP در سطح PCC گذرانده است و در آن دوره انطباق صلاحیت‌های او با استاندارد ICF‌ بررسی و تأیید شده است و ۵۰۰ ساعت هم به صورت عملی کوچ کرده است.
  • مدرک کوچ خبره (MCC)، که یعنی فرد یک دوره هم‌سطح و مورد‌ تأیید دیگر را گذرانده است و ۲۵۰۰ ساعت هم به صورت عملی کوچ کرده است.

باید یادآوری شود که سنجش نهایی برای صدور مدرک تأییدیه توسط خود فدراسیون بین‌المللی کوچینگ انجام می‌شود. این سنجش، یک آزمون چند گزینه‌ای (CKA) است که ۸ صلاحیت فرد را می‌سنجد. برای قبولی در آزمون باید به ۷۰ درصد سوالات جواب درست داد.

هشت صلاحیت کوچ طبق استاندارد فدراسیون بین‌المللی کوچینگ

الف- اصول بنیادین

C1- عمل بر مبنای اصول اخلاقی: کوچ اصول اخلاقی و استاندار‌های کوچینگ را درک می‌کند و آنها را بطور منسجم به کار می‌گیرد.

C2- عملی کردن طرز تفکر کوچینگ: عملی کردن طرز تفکر کوچینگ به معنای توسعه و حفظ طرز فکری گشوده، کنجکاو، منعطف و مراجع‌محور است.

ب- ایجاد رابطه مشترک

C3- تنظیم و حفظ توافقنامه ها: کوچ برای تهیه‌ی توافقنامه‌ای شفاف درباره‌ی رابطه‌ی کوچینگ، فرآیند آن و برنامه‌ها و اهداف کوچینگ، با مراجع و ذینفعان مربوطه مشارکت می‌کند. کوچ توافقنامه‌ای برای هر جلسه‌ی کوچینگ و همینطور برای تمامی فرآیند کوچینگ، تنظیم می‌کند.

C4- ایجاد فضای اعتماد و امنیت: کوچ برای ایجاد فضایی امن و حمایت‌گر با مراجع مشارکت می‌کند تا او بتواند خودش را آزادانه اظهار کند. همچنین کوچ ارتباط متقابل مبتنی بر احترام و اعتماد را حفظ می‌کند.

C5- حضور مستمر داشتن: کوچ کاملاً هوشیار است و نزد مراجع حضوری کامل دارد. او حضوری گشوده، منعطف، منطقی، استوار و مطمئن را در فرآیند کوچینگ به‌کار می‌گیرد.

ج‌- برقراری ارتباط موثر

C6- گوش کردن فعال: کوچ بر گفته‌ها و ناگفته‌های مراجع متمرکز است تا بطور کامل آنچه را که در بستر ارتباطی مراجع بیان می‌شود درک کند و از خود ابرازی مراجع حمایت می‌کند.

C7- برانگیختن آگاهی: کوچ، درک و یادگیری مراجع را با استفاده از ابزار و تکنیک‌هایی مانند سوال های قدرتمند، سکوت، استعاره یا قیاس، تسهیل می‌کند.

د- پرورش یادگیری و رشد

C8- تسهیل رشد مراجع: کوچ برای تبدیل کردن یادگیری و بینش به عمل، با مراجع مشارکت می‌کند و استقلال مراجع را در مسیر کوچینگ تقویت می‌کند.

موارد مورد نیاز برای کسب مدرک ACC

ACC از مسیر ACTP

تکمیل یک دوره کامل آموزش کوچینگ ACTP (ICF Accredited Coach Training Program) مورد تأیید ICF.

حداقل ۱۰۰ ساعت تجربه کوچینگ با ۸ مراجع (دریافت ۷۵% حق الزحمه) از زمان آغاز آموزش ویژه کوچینگ

حداقل ۲۵ ساعت از این تجربه کوچینگ باید ۱۸ ماه قبل از ارسال درخواست گواهینامه انجام شده باشد.

شرکت در آزمون بررسی دانش کوچینگ(CKA) و دادن پاسخ صحیح به حداقل ۷۰ درصد از سؤالات.

 

 

ACC از مسیر ACSTH

حداقل ۶۰ ساعت آموزش ویژه کوچینگ از طریق دوره‌های ACTP یا ACSTH.

10 ساعت منتور کوچینگ.

منتور کوچ شما باید یک کوچ ACC باشد که یک دوره کامل از تأییدیه خود را (از طریق تمدید)، PCC یا MCC در وضعیت مطلوبی به پایان رسانده باشد.

حداقل ۱۰۰ ساعت تجربه کوچینگ (دریافت ۷۵% حق الزحمه) با ۸ مراجع از زمان آغاز آموزش ویژه کوچینگ

حداقل ۲۵ ساعت از این ساعت‌ها باید ۱۸ ماه قبل از ارسال درخواست صدور گواهینامه انجام شده باشد.

ارزیابی عملکرد (ضبط صدا و نسخه نوشته شده از جلسات کوچینگ که با درخواست شما آپلود می‌شود)

شرکت در آزمون بررسی دانش کوچینگ(CKA) و دادن پاسخ صحیح به حداقل ۷۰ درصد از سؤالات.

موارد مورد نیاز برای کسب مدرک PCC

PCC از مسیر ACTP

تکمیل یک دوره کامل آموزش کوچینگ ACTP (ICF Accredited Coach Training Program) مورد تأیید ICF.

داشتن حداقل ۵۰۰ ساعت تجربه کوچینگ با حداقل ۲۵ نفر (که ٪۷۵ از ساعات با پرداخت حق الزحمه باشد) از آغاز شروع آموزش کوچینگ.

حداقل ۲۵ ساعت از ۵۰۰ ساعت کوچینگ در ۱۸ ماه قبل یا زودتر، از زمان درخواست صدور گواهینامه انجام شده باشد.

شرکت در آزمون بررسی دانش کوچینگ (Coach Knowledge Assessment (CKA)) و دادن پاسخ صحیح به حداقل ۷۰ درصد از سؤالات.

 

PCC از مسیر ACSTH

حداقل ۱۲۵ ساعت آموزش ویژه کوچینگ از طریق دوره‌ی ACTP و ACSTH

10 ساعت منتور کوچینگ.

حداقل ۵۰۰ ساعت تجربه کوچینگ (دریافت حق الزحمه ۴۵۰ ساعت) با حداقل ۲۵ مراجع از زمان آغاز آموزش ویژه کوچینگ. حداقل ۵۰ ساعت از این ساعت ها باید ۱۸ ماه قبل از ارسال درخواست اعتبارنامه باشد.

ارزیابی عملکرد (ضبط صدا و نسخه نوشته شده از جلسه‌ی کوچینگ که با درخواست شما آپلود می‌شود).

ارزیابی عملکرد (ضبط صدا و نسخه نوشته شده از جلسات کوچینگ که با درخواست شما آپلود می‌شود)

شرکت در آزمون بررسی دانش کوچینگ (Coach Knowledge Assessment (CKA)) و دادن پاسخ صحیح به حداقل ۷۰ درصد از سؤالات.

موارد مورد نیاز برای کسب مدرک MCC

  •  ۲۰۰ ساعت آموزش کوچینگ
  •  برخوردار شدن از ۱۰ ساعت منتورینگ در حداقل سه ماه. منتور شما باید مدرک MCC داشته باشد. ضمناً منتورینگ در این مرحله مانند منتورینگ‌های لازم برای مدارک قبلی نیست.
  •  داشتن حداقل ۲۵۰۰ ساعت تجربه انجام کوچینگ بعد از شروع آموزش خود که برای ۲۲۵۰ ساعت آن جبران خدمت (پرداخت هزینه) انجام شده باشد. تجربه کوچینگ مذکور حداقل با ۳۵ نفر به عنوان مراجع انجام شده باشد.
  •  بررسی عملکرد با دو جلسه کوچینگ ضبط شده که متن آن نیز پیاده شده باشد.
  •  داشتن مدرک PCC یا در حال اخذ آن بودن.
  •  در صورتی که برای مدارک پیشین امتحان داده نشده باشد؛ شرکت در آزمون بررسی دانش کوچینگ (Coach Knowledge Assessment (CKA)) و دادن پاسخ صحیح به حداقل ۷۰ درصد از سؤالات.