فدراسیون بین المللی کوچینگ ICF به عنوان یکی از مراجع معتبر کوچینگ در دنیا، نمونه توافقنامه کوچینگ را که کوچ میتواند در جلسات کوچینگ خود از آن استفاده کند منتشر کرده است.
در این توافقنامه، همه موارد لازم به عنوان نمونه ذکر شده تا کوچ بتواند شفافیت لازم برای ادامه مسیر را برای مراجع به ارمغان آورد و در سایه این شفافیت، این رابطه برای هر دو نفر بهترین نتایج را رقم بزند.
فایلی که در ادامه می آید ترجمه این توافقنامه است که مدرسه بین المللی کوچینگ ویز آن را برای استفاده کوچها تهیه کرده است.


برای دانلود ترجمه فارسی (فرمت WORD) این توافقنامه، اینجا را کلیک کنید.

برای دانلود نسخه اصلی فایل ICF اینجا را کلیک کنید.


اطلاعیه سلب مسئولیت فدراسیون بین‌المللی کوچینگ

این فرم از سوی فدراسیون بین‌المللی کوچینگ و فقط به عنوان نمونه ای از توافقنامه‌ کوچینگ جهت تنظیم و تهیه توافقنامه‌ در دسترس شما قرار گرفته که نشانگر رابطه قانونی شما با مراجعانتان است و فقط به عنوان مرجع و راهنما است. در این توافقنامه با برخی عبارات استاندارد مربوط به قراردادها مواجه می‌شوید که برخی از موارد مهم را به منظور حفظ و حمایت از کوچ و مراجع در رابطه کوچینگ، پوشش داده است. پیشنهاد می‌شود پیش‌نویسی که برای توافقنامه خود تهیه می‌کنید را جهت دریافت اطلاعات بیشتر و تکمیل مفاد قانونی به همراه وکیل قانونی خود بررسی نمایید.

فدراسیون بین‌المللی کوچینگ، این توافقنامه کوچینگ را به عنوان نمونه و بدون هیچ تضمین یا ادعایی در جهت کارایی آن در موارد خاص، تهیه کرده است. فدراسیون بین‌المللی کوچینگ، به طور خاص هیچگونه تعهد یا مسئولیتی در قبال هرگونه ضرر، آسیب یا خسارت احتمالی ناشی از تصمیمات فردی کوچ برای استفاده از این نمونه توافقنامه یا نمونه تغییریافته آن، نمی‌پذیرد.