چگونه کار میکند

روند یکپارچه آموزشی کوچینگ ویز IAP  را تجربه کنید

محتوای آموزش کوچینگ ویز روند یکپارچه آموزشی

(Integral Accompaniment Program) در سطح جامعه بین‌المللی ارائه شده است. ‏IAP، بیش از آنکه صرفاً یک مطلب آموزشی محسوب شود، به عنوان یک فرآیند تحول مطرح شده است. یکی از ارزش‌های کلیدی ما، انسجام در روند آموزشی است. روند آموزشی، از طریق یک “مگا کوچینگ” که کل روند را شامل می شود، سازماندهی شده است.

مگا کوچینگ

مگا کوچینگ با ارائه شیوه‌ای متفاوت در یادگیری مهارت‌های کوچینگی , در پی ایجاد روش‌های جدید در نوع نگاه و تفکر فراگیران بوده و چشم اندازهای جدیدی را پیش روی قرار می‌دهد. این تأملات و تجربیات به صورت شخصی، در درون نگری‌های فراگیران رخ می‌دهد و همزمان در تعاملات اجتماعی آنها تأثیر می‌گذارد.

این روند بصورت تدریجی، باعث توسعه معیارها و رویکردهای مورد نیاز فراگیران در مهارت‌های کوچینگ می‌شود. مطابق با اصول پداگوژی فعال (Pedagogy Active)، یافته‌های فراگیران کم کم نهادینه و ادغام خواهند شد. کپسول‌های یادگیری الکترونیکی قبل و بعد از هر ماژول نیز، باعث غنای دانش فنی و مفاهیم تئوریک می‌گردد.