نمونه توافقنامه کوچینگ تنظیم شده توسط ICF

فدراسیون بین المللی کوچینگ ICF به عنوان یکی از مراجع معتبر کوچینگ در دنیا، نمونه توافقنامه کوچینگ را که کوچ میتواند در جلسات کوچینگ خود از آن استفاده کند منتشر کرده است.در این توافقنامه، همه موارد لازم به عنوان نمونه ذکر شده تا کوچ بتواند شفافیت لازم برای ادامه مسیر...

ده مورد از مهمترین نشانه ها برای ارجاع مراجع تان به روانشناس

فایل نشانه های ارجاع به روانشناس را از اینجا دانلود کنید. ده مورد از مهمترین نشانه ها برای ارجاع مراجع تان به روانشناس 1- مراجع شما به بیان توانایی پایین خود در حس کردن لذت می پردازد و یا مواردی را در خصوص افزایش میزان غم، ناامیدی و ناتوانی در خودش، برایتان بازگو می...
نمونه توافقنامه کوچینگ تنظیم شده توسط ICF

نمونه توافقنامه کوچینگ تنظیم شده توسط ICF

فدراسیون بین المللی کوچینگ ICF به عنوان یکی از مراجع معتبر کوچینگ در دنیا، نمونه توافقنامه کوچینگ را که کوچ میتواند در جلسات کوچینگ خود از آن استفاده کند منتشر کرده است.در این توافقنامه، همه موارد لازم به عنوان نمونه ذکر شده تا کوچ بتواند شفافیت لازم برای ادامه مسیر...

بیشتر بخوانید

ده مورد از مهمترین نشانه ها برای ارجاع مراجع تان به روانشناس

فایل نشانه های ارجاع به روانشناس را از اینجا دانلود کنید. ده مورد از مهمترین نشانه ها برای ارجاع مراجع تان به روانشناس 1- مراجع شما به بیان توانایی پایین خود در حس کردن لذت می پردازد و یا مواردی را در خصوص افزایش میزان غم، ناامیدی و ناتوانی در خودش، برایتان بازگو می...

بیشتر بخوانید